Müzik Dersleri-ders Başlıyor Makamlar Müzik çeşitleri Trakya Müzik Müzik dersi Bölümü.

16 Şubat 2011, 11:33 11 (permalink)
Tecrübeli Üye
Ad Soyad:
Üyelik tarihi: 13 Mart 2010
Yer: mersin
Mesajlar: 158
Enstrumanım:
ses egzersizleri linkinden indirdiğimiz pdf dosyası açılmıyor hocam,bozuk diyor...
ilgilenirseniz sevinirim...
16 Şubat 2011, 11:45 12 (permalink)
haberci_arif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Genel Moderator
Üst Moderatör
Ad Soyad:
Üyelik tarihi: 21 Ocak 2010
Yer: Sultanciftlgi/Sultangazi
Mesajlar: 1.573
Enstrumanım:
Evet arkadaşım dosya bozuk olduğu için bende düzeltemıyorum

Ben size söyle ekliyim ozaman...

Ses Egzersizleri
Ses Egzersizleri
Eğitim görmemiş bir sesin, hakiki kalitesini anlamak oldukça zordur Bu bakımdan, tenor olduğu kesin olarak saptanmamış kimse, bariton kabul edilmeli Aynı şekilde soprano da mezzo-soprano olarak çalıştırılmalıdır Çalışmalar ilerledikçe, sesin esas rengi ortaya çıkar

Yapılan her ses egzersizi bir amaca yönelik olmalıdır Gelişi güzel melodilerle, amaçsız yapılan egzersizlerin hiçbir faydası yoktur Amaç, sade ve uygun egzersizlerle, nefesin pürüzsüz ve ölçülü olmasını sağlamak, diyaframın iyi kullanılmasını öğretmek, sesin rezonansını sağlamak, registerleri yerine oturtarak sesleri birbirine perçinlemek, parlak, dolgun sesler elde etmektir
Ses egzersizleri, kolaydan zora doğru ve amaçlara yönelik olmalıdır Bu çalışmaları aşağıdaki şekilde basamakları birbirine perçinleyerek olumlu sonuçlar almamız mümkündür


1- Ses eğitiminde birinci basamak, nefes eğitimi olmalı Nefes çalışmaları ile diyaframın kullanılması bir anda yürütülmelidir Bunun için öğrenci, derin nefes aldıktan sonra, havayı dişlerinin arasından tıslamak sureti ile nefes vermeli ve havanın bir noktaya akacak şekilde toplandığını düşünmelidir Hava iyi kullanılırsa, uzun süreli tıslamalar elde edilebilir Tıslama esnasında, ses telleri hiçbir şekilde zorlanmamalı Havanın dişler arasından devamlı sızması ve diyafram çalışması dikkatle kontrol edilmelidir


2- Şan eğitiminde, nefes ve diyafram çalışmalarından sonra sıra tek tonların söylenmesine gelir Tonlar tam sesle, zorlanmadan, bastırmadan söyletilmeli, seslerin rezonansa oturması sağlanmalıdır Oturan tonlardan sonra, yarımşar ton ilerleyerek veya gerileye giderek çalışmalar sürdürülür Öğrenciye devamlı, havayı düzenli bir şekilde, bir noktaya doğru yöneltmesi, sesini rezonans boşluklarında büyütmesi ve gırtlağını bir kuyu gibi açık tutması telkin edilir


Tiz seslerin çıkartılmasını sağlamak için öğrenciye; sanki ağzında sıcak bir lokma varmış da ağzı yanmasın diye damağını kapatıyormuş gibi davranmasını söylemek iyi sonuç verir
Tek tonlar, vokal ve konsonların oluşturdıığu hecelerle çalışarak artikülasyon yapılır ve diyafram çalıştırılır


3- Tek tonu çıkartmakta başarı sağlayan öğrenciye, küçük ses dizileri söyletilebilir Major gamın ilk üç sesten kurulan dizisi, buna uygundur Bu çalışma yapılırken tonlar birbirine çok bağlı olmalıdır Tize doğru karın hafifçe içeri çekilirken, egzersiz bitince karın kasları gevşetilip bir an dinlenilir Egzersize, rahat bir tondan başlayarak yavaş yavaş yarımşar ton inceye çıkılır Yeteri kadar inceye çıkıldıktan sonra, bu kez yarımşar ton aşağıya inilmeye başlanır Herhangi bir tonun üzerinde pürüzlenme veya zorlanma olur veya sesi iyi tınlamazsa geriye dönülerek aynı egzersiz yarım veya bir ton aşağıdan tekrar denenmelidir


Egzersize rahat gelen bir tondan başlanmalıdır Önce U vokaliyle yapılan çalışmalarda daha sonra diğer vokaller de denenir İ ve E vokalleriyle yapılan çalışmalarda ses daha rezonanslı ve parlak çıkar Bu durum, şan öğrencisinin moralinin yükselmesine faydalı olur A vokali Çoğu kimsede dayanıksız ve donuk olur Ancak aynı zamanla ve çalışarak öteki vokaller kadar parlak olur, kolay çıkarılır


Çalışma biraz daha ilerleyince üç sesten major dizi iki defa tekrarianarak egzersiz yapılır


4- Kapalı ağızla rezonans çalışması Sesin yerine oturması, rezonansın sağlanması için kapalı ağızla orta seslerde yapılan ses egzersizleri faydalıdır Kapalı ağızla seslerde M ve N konsonları ile (sessiz harfleri) yapılan tınlama çahşmalarında fazla ses vermeden hafifçe tınlamaya özen gösterilir Bu şekilde, ağız ve burun boşluklarında oluşan ve skala yükseldikçe alın boşluğuna geçen bir titreyiş hissedlir Bu çalışma sesin rezonans boşluklarına sağlıklı bir şekilde gönderilmesini Sağlar

5- Çalışmalar ilerledikçe ton dizisi, tonikten beşliye kadar genişletilir Başlangıçta tonu, bütün egzersizlerde sesin cinsine göre değişir Önce U sonra A ve vokalleri ile daha sonra da iki defa tekrarlanarak yapılır Vokallerin (sesli harflerin) hepsine eşit parlaklık sağlamak için en iyi oturan vokalden hemen sonra, daha az tınlayan bir vokalin getirilmesi denenebilir Egzersizi daha kolaylaştırmak için M, N veya S gibi tınlayan bir konsondan faydanılır Çalışma sırasında bütün tonların bağlı kalmasına, vokallerin eşit renk tınlayışta olmalarına dikkat edilmelidir

6- Bir müddet sonra, bırbirine yakın seslerin egzersizlerine alışan şan öğrencisi, daha geniş aralıklarla birbirinden ayrılan sesleri içeren egzersizlere yöneltilir Bu konudaki en kolay egzersiz majör gamdaki tonik-üçlü-beşli dizisidir Daha önceki egzersizlerde yaptığımız gibi, derin nefes alıp havayı tembel hale getirdikten sonra, U veya İ vokali ile egzersize başlanır

Tizlere doğru karın kasları toplanarak havayı yukarı itmeli ve damak biraz kubbelenmelidir Bu egzersiz, her sesin en kalın tonundan başlayarak, zorluk çekmeden çıkabileceği en ince tona kadar yapılabilir Ancak, zorlamadan kaçınmalıdır Daha sonraki çalışmalarda bu dizi oktavın da eklenmesi ile daha genişletilebilir(Tizlere geçerken içeri çekilen, pese geçerken gevşetilen karın kaslarının hareketi, öğürrne sırasında yapılan hareketle eşittir) Bu egzersizlerin başarı ile tamamlanmasından sonra daha geniş aralıklı egzersizlere geçilir


7- Beşli atlamalar: Esas tondan beşliye atlayarak tonu iyice oturttuktan sonra, sıra ile bütün tonları söyleyerek aşağı inilir İnerken sesin en tiz tondaki parlaklık ve rezonansı korumasına dikkat etmelidir Bu egzersizler U ve İ vokalleri ile yerine oturtulduktan sonra A,E,O gibi diğer vokallerle uygulanır


8- Daha geniş aralıkları çalışmaya geçmeden aşağıdan yukarı çıkan geniş ton dizilerini söylemek yerinde olur Derin nefes alıp havayı depo ettikten sonra sesi kafaya doğru yöneltmeliyiz Kalın seslerde biraz daha ağır söylenen bu egzersiz, daha hızlı bir tempoyla söylenebilir


9- Büyük aralıklar Geniş aralıklardan en kolay söyleneni, oktay atlamalarıdır Derin nefes alıp depo ettikten sonra, pes tonu söyleyip gırtlağı tamamen gevşek bırakarak oktava atlamalıdır Oktavın yerine oturup oturmadığını anlamak için, aynı aralığı bir daha tekrarlamak iyi sonuç verir Oktay atlamalarında zorluk çekenlere, üst tonla tınlayan bir sessiz harf (konson) kullanılmalıdır Oktay atlamaları için aşağıdaki değişik egzersizler kullanılır


10- Staccato Çalışmaları: Diğer egzersizlerle bir arada yürütülmelidir Sesin tınlamasına özen gösterilmelidir


Il- Nüans çalışmaları: Orta sesler üzerinde yapılan çalışmalar istenilen düzeye gelmeden, nüans çalışmalarına başlanmamalıdır Zamansız başlatılan nüans çalışmaları, hafif seslerin nefesten koparak desteksiz söylenmesine, kuvvetli seslerin de bağırılarak çıkarılmasına yol açar Nüans egzersizleri daima nefesten kopmayan bir sesle yapılmalıdır

Ses-nefes bağlantısı, en hafif ve en kuvvetli seslerden korunmalıdır Böylece, nefes desteğine dayanan en hafif ses bile, salonun en uzak köşesindeki dinleyicinin kulağına ulaşabilcektir Nüans egzersizlerine geçerken, rezonans çalışmalarına da büyük önem verilmelidir Ancak bu şekilde, çok hafif sesler nefesten kopmadan çıkarılabilir, en kuvvetli sesler de bağırmadan elde edilebilir İlk nüans egzersizlerine mf (orta kuvvetli) ve mp (orta hafif) seslerle başlanır

Çok hafif ve çok kuvvetli seslere, adım adım yaklaşılır Bu çalışmada ele alınacak küçük bir müzik cümlesi, önce mf söylenmeli, sonra aynı teknik mp'ye dönüştürülmeli Daha sonra, sesin nefesten kopmamasına özen göstererek mp'den veya mf'den mp'ye geçişler ve uygulamalar denenmelidir Çalışmalar ilerledikçe, bütün nüans biçimleri uygulanır Şarkıcı, sesin: bir enstrümanın ustalığı ile kullanmasını öğrenir


12- Ses çalışmalarında değişik egzersizlerin uygulanması, söyleyerek artikülasyon yapmak, bütün sesleri parlak tonlarda çıkarmak, diyaframı çalıştırmak amacına yöneliktir


13-Tiz seslerin çalışılması Şan çalışmalarına, sesin en rahat ve renkli olduğu tonlardan başlamak gerekir Bunlar da çoğunlukla orta seslerdir Tiz ve pes tonlar çalışmalarla elde edilir Ancak, çok uzun zaman sadece orta sesler üzerinde çalışmak, sesi ağırlaştırır Bunun için, orta sesleri yeterince oturttuktan sonra, gayet dikkatle davranarak tizlere ve peslere uzanmalıdır

Öğretmen kontrolünde yapılan çalışmalar tam sesle uygulanmalıdır


Çalışma sırasında sesin en son sınırına ulaşan ve aynı yüksek sesi arka arkaya tekrarlatan egzersizlerden kaçınmak yerinde olur Sesin genişliği, yavaş yavaş yarımşar ton ilavesi ile sağlanmalı, yeni kazanılan tonları yerine oturmadan, başka tonlara geçilmemelidir Yüksek seslerde çalışma yapıldıktan sonra, sesi daha fazla yormamak için, hemen orta ve kalın seslere geçilerek çalışmanın sürdürülmesi faydalı olur


Yüksek seslere çıkılırken buna paralel olarak ağız da açılmaya başlamalı, en tiz tonda en fazla açık halini almalıdır Ancak bu pozisyonda, tiz sesi çıkarırken, şarkıcının yüz ifadesinin gerilmemesi ve kasılmamasına dikkat edilmelidir Tiz tonlarda çene, gevşek bir şekilde aşağıya sarkmalıdır Tiz tonu verirken, öğrencinin ayaklarının ucuna kalkmaması, düzgün ve rahat bir pozisyonda durması sağlanır

Tiz tonlarda ses mutlaka diyaframa sağlam dayanmak zorundadır Bunun yanında boğaz boşluğu, aşağı ve içeri doğru genişlemeli, sanki sesi yutacakmış gibi bir pozisyon alınmalıdır Başın yukarıya doğru dik durması sesin çıkışını kolaylaştırır Tizlerin i vokaliyle söylenmesi sese parlaklık ve kuvvet verir


Tizlere yükselirken, özellikle geçit tonlarında, damağı yuvarlak tutmak, geniz boşluğu da içeri doğru yuvarlanmış bir boru gibi düşünmek tiz seslerde rahatlık Sağlar Aralığın büyük veya küçük oluşuna göre, karın yavaş yavaş veya birden bire içeri çekilir Bu pozisyonla diyaframın yükselmesi sağlanır Diyafram yükseldiği anda hançere de kolayca en yüksek ses pozisyonuna geçebilir


Daha ilerlemiş öğrencilere, oktay sıçramaları egzersizleri yaptırılabilir Tizleri çok kısa sürede kolaylaştıran bu egzersizler, başlangıçta muhakkak öğretmen kontrolünde yapılmalıdır Çünkü ses, göğüs registerinden veya orta sesten birdenbire kafa registerine fırlayacaktır Bu tiz sesin tamamen kafada ve :-):-):-):-)lik bir parlaklıkta olması şarttır


Bu egzersiz bir süre yapıldıktan sonra, hemen dinlendirici egzersizlere geçilmelidir Egzersizler, aralıksız ve tek taraflı olmamalı, zor çalışmalardan sonra gevşetici egzersizlere yer verilmelidir Orta tizleri oturtmak için yukarıdaki egzersize küçük bir ilave yapılır Oktavlar çabuk söylendikten sonra beşli üzerinde durulur Bu egzersizin amacı tizlerde kafa tonunu beşliye mal etmektir Bu daha çok kadın sesleri ve tenorlar için yararlıdır Bu çalışmadan sonra gam ve arpejler üzerinde egzersizler yapılır


14- Pes seslerin çalışılması Şan eğitiminde, sadece tiz seslerin zor elde edildiğine inanılır Oysa kalın seslerin elde edilmesi ve kalına geçerken geçit tonlarının ortadan kaldırılması daha zordur Kalın sesleri elde etmek için en kolay ve en iyi yol, tizleri ve orta sesleri ıyi oturtmaktır Tız tonları sağlayan pozısyonlarda, ses tellerı ne kadar rahat ve krampsız olursa, tizlerden peslere geçişte o kadar kolay verimli ve doğal olur Kalın seslerde, nefesin göğüse yaslanmasına ve sesin kafa rezonansında tınlamasına dikkat edilmelidir
[Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın / www.trakyamuzik.net]

[Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın / www.trakyamuzik.net]

[Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın / www.trakyamuzik.net]
25 Haziran 2014, 09:46 13 (permalink)
Geziyorum
Ad Soyad:
Üyelik tarihi: 23 Mart 2010
Yer:
Mesajlar: 2
Enstrumanım:
dosyalar bozuk ilgilenirseniz sevinirim
03 Aralık 2016, 00:30 14 (permalink)
Yeni Üye
Ad Soyad:
Üyelik tarihi: 24 Ocak 2010
Yer:
Mesajlar: 45
Enstrumanım:
teşekkürler
19 Haziran 2017, 18:09 15 (permalink)
ferdesu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Genel Sorumlu
Administrators
Ad Soyad:
Üyelik tarihi: 30 Ocak 2009
Yer: istanbul
Mesajlar: 7.728
Enstrumanım:
jrdevils Nickli Üyeden Alıntı
dosyalar bozuk ilgilenirseniz sevinirim
açılabilir olanı siteye yuklenmiştir..
20 Haziran 2017, 13:35 16 (permalink)
Ad Soyad:
Üyelik tarihi: 29 Ocak 2010
Yer: Bolu/Mengen
Mesajlar: 929
Enstrumanım:
Bu değerli bilgiler için emeği geçen herkese teşekkür ederim.
İyi ki varsınız...
Yukarı Git